donderdag 15 juli 2010

zwaan

Hieronder een aantal voorbeelden van woorden waar het directe beeld niet noodwendig meer gebruikt werd. Uiteraard wordt dit pas toegepast wanneer de kinderen al met de letters hebben kennis gemaakt. De voorbeelden werden gebruikt aan de hand van verhaaltjes of gedichtjes en binnen zinsverband gebruikt. Daarna pas worden de woorden aangeboden zodat bewustzijn gewekt wordt voor de klanken, zoals bij voorbeeld woorden met een aa- of ui- klank en zo voort. Hierbij horen ook rijmspelletjes of raadspelletjes waarbij sommige klanken niet opgeschreven worden en de kinderen zelf aanvullen.

Dit alles moet natuurlijk aangepast worden bij het niveau van de kinderen waarmee op een bepaald moment gewerkt wordt. De klanken alleen bieden al een heel belangrijk ontwikkelingstraject voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand; het is zelfs een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod voor kinderen met spraak en taal achterstand; ook niet-sprekende kinderen hebben hier baat bij. De beelden werken ondersteunend voor alle kinderen en de kinderen die het wel op kunnen pakken leren de geschreven woorden dan ook.
De woorden werden ook voor de oudere kinderen bij het picto-lezen (computerprogramma) gebruikt en kon op deze wijze herkent en ingeprent worden worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten